People - Students

2021

Javed Hazarika
Sneha V
Heeba Anjum

2020

Ranjitha Guttapadu
Wagh Kedar Sridhar
C. Sai Prasanna
Anil Kumar
Sayoni Maiti
Nirbhay Raghav
Shreya Chakraborty

2019

Chinmay Gururaj Khasanis
Parvathy J
Sandhya Subramaniam
Satya Chaitanya Duggisetty
Shankhadeep Mukherjee

2018

R. Krishna Kumaran
Yash M Sawant
Ankan Biswas
Peesapati Raghavaram

2017

Kishan R. Bharadwaj
Sanchit Gupta
Shahul Hameed V
Shri Sruthi

2016

Jakhalekar Indraja
Shankara Rama Sharma
Sricharan Sunder

2015

Deepika Garg
Dhruv Bharat Jawali
Dipankar Roy
Narmada Sambaturu
Sidrat Tasawoor Kanth
Sumana T
Sumant Indurkhya
Varsha Sreenivasan

2014

Niladri Ranjan Das
Papri Majumder
Sachendra Kumar

2013

Dibyajyoti Maity
Manish Bhatt
Md Masiur Rahaman
Salelkar Siddhesh Pramod
Sr. Sathya Baarathi

2012

Bharath Kumar Ethamkula
Kavitha Madhu
Rahul S Metri
Shweta Srivastava
Vasundhara G.

2011

Abhinav Dubey
Ankit Ruhi
Prachi Mehrotra
Raghu Bhagavat B R
Shirhatti Vinay Dhruva

2010

Dighe Anasuya Vikas
Gayatri Ramakrishnan
Naveen Garg
Satya Prakash Rungta

2009

Nitin Singh
Pratiti Bhadra
Satadal Ghosh
Sumanta Mukherjee
Ravi Prasad K J

2008

Saptak Banerjee
Soma Ghosh
Richa Mudgal
Srishti Shukla
Singh Samar Bahadur N B

2006

Saswati Dana
Sudarshan Iyengar